Skip to main content

Sexo e xénero no século XXI


UVigo
Enrollment is Closed

Obxectivos:

  • Introducir transversalmente a perspectiva de xénero nos diferentes ámbitos da vida para desenvolver os valores de igualdade e mellora do benestar.
  • Identificar a construción das categorías «sexo» e «xénero».
  • Promover modelos identitarios alternativos aos modelos dominantes, particularmente a aqueles que son racistas, sexistas, clasistas e heteronormativos.
  • Desenvolver un uso dun estilo comunicativo que xere e visualice relacións igualitarias de xénero.

Duración:

O curso terá unha duración de 15 horas que se desenvolverán de xeito autónomo ao longo dun mes.

Elaboración do material didáctico:

Beatriz Suárez Briones, profesora do Departamento de Literatura Española e Teoría da Literatura da Universidade de Vigo.

Comunicación:

A través do foro e do correo electrónico formacionigualdade@uvigo.es.

Contidos:

Tema 1. Os conceptos de xénero e sexo: a súa historia e o seu fencionamento na linguaxe:
a. Xénero: natureza ou cultura? Algúns exercicios prácticos:
-Trazos físicos.
-Trazos sociais e de comportamento.
-Xogos e xoguetes.
-Mulleres e home «de verdade».
-As profesións. O poder.

Tema 2. Xénero. Sexo. Sexualidade.

Tema 3. Linguaxe non sexista:
a. Que é linguaxe non sexista?
-Sexismo léxico.
-Sexismo gramatical.
-Sexismo discursivo.

Proxecto financiado polas seguintes entidades:

Logos